Witamy na naszej stronie

 

Cennik i promocje

 

Wysokość miesięcznej stawki za oferowane usługi ustalamy indywidualnie z Klientem. Na ustaloną cenę wpływ mają takie elementy jak:

»    forma ksiąg podatkowych (księgi handlowe, KPiR, ryczałt),
»    forma prawna podmiotu (osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki nieposiadające osobowości
      prawnej),
»    rodzaj prowadzonej działalności (handlowa, usługowo-produkcyjna),
»    ilość dokumentów księgowych,
»    liczba pracowników,
»    liczba środków trwałych,
»    inne (ewidencja VAT, transakcje zagraniczne)
.

 

Promocje

Przez pierwsze 2 miesiące bonifikatę w wysokości 50% ceny za usługi otrzyma Klient:
»   
rozpoczynający działalność gospodarczą.

Przez 1 miesiąc bonifikatę w wysokości 50% ceny za usługi otrzyma Klient:
»   
który podejmie po raz pierwszy z nami współpracę,
»    wprowadzający do biura nowego Klienta.

 

Jeśli zakres naszych usług wzbudził Państwa zainteresowanie, w celu omówienia szczegółów, zapraszamy do osobistego kontaktu w dogodnym dla Państwa terminie.

 

Powrót

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Copyright © by www.lider-sanok.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.